Birdwood Guitars and CBGs Katoomba

Your CBG SUPER STORE

IMG_5286.JPG IMG_5287.JPG
Black Walnut MojoBone slide
60.00
Black Walnut MojoBone slide
60.00
IMG_5288.JPG IMG_5289.JPG
Backyard Cherry Mojobone Slide
60.00
Backyard Cherry Mojobone Slide
60.00
IMG_5290.JPG IMG_5291.JPG
Osage Orange Mojobone Slide
60.00
Osage Orange Mojobone Slide
60.00
IMG_5294.JPG IMG_5295.JPG
Bloodwood Mojobone Slide
60.00
Bloodwood Mojobone Slide
60.00
IMG_5299.JPG IMG_5300.JPG
Tulipwood Mojobone Slide
69.00
Tulipwood Mojobone Slide
69.00
IMG_5301.JPG IMG_5302.JPG
Spectraply Mojobone Slide #2
60.00
Spectraply Mojobone Slide #2
60.00
IMG_5303.JPG
Ironwood #3 Mojobone Slide
60.00
Ironwood #3 Mojobone Slide
60.00
IMG_5313.JPG IMG_5314.JPG
Ironwood Burl #4 by Mojobone Slides
60.00
Ironwood Burl #4 by Mojobone Slides
60.00